Kancelaria Adwokacka

Adwokat Rafał Curzytek

Kancelaria

Kancelaria Adwokacka Adwokata Rafała Curzytek ukierunkowana jest na obsługę osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych.

Służymy Państwu fachową i profesjonalną pomocą przy rozwiązywaniu problemów prawnych z zakresu poszczególnych dziedzin prawa. Szczegóły znajdą Państwo w zakładce "Zakres Usług". Wychodząc na przeciw Państwa potrzebom i oczekiwaniom, gwarantujemy najwyższy poziom świadczonej obsługi prawnej.

Kierujemy się zasadami zaufania, etyki oraz godności zawodu. Informacje powierzone nam są chronione tajemnicą adwokacką .

Kancelaria zlokalizowana jest w Wejherowie przy ulicy Jana III Sobieskiego 227/25 oraz w Gdyni przy ulicy Jana z Kolna 4/5

Zakres Usług

Prawo handlowe i prawo spółek handlowych

 • kompleksowa obsługa i doradztwo podmiotów gospodarczych,
 • tworzenie, przekształcanie i likwidacja spółek,
 • rejestracja spółek,
 • windykacja należności,
 • prowadzenie negocjacji,
 • postępowanie ugodowe,
 • przygotowywanie i opiniowanie wszelkich umów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Prawo cywilne

 • reprezentowanie interesów klienta przed sądami w postępowaniu cywilnym,
 • sporządzanie opinii cywilno-prawnych,
 • konsultacje o charakterze cywilno-prawnym,
 • sprawy z zakresu praw konsumenta,
 • sprawy odszkodowawcze,
 • windykacja należności,
 • sprawy egzekucyjne,
 • naruszenie dóbr osobistych,
 • prawo lokalowe,
 • obsługa spółdzielni mieszkaniowych.

Prawo karne i karno-skarbowe

 • występowanie w charakterze obrońcy w postępowaniu karnym oraz karno–skarbowym,
 • reprezentowanie interesów osób pokrzywdzonych we wszelkiego rodzaju postępowaniach karnych,
 • sporządzanie opinii prawno-karnych,
 • konsultacje o charakterze prawno-karnym,
 • udział w postępowaniu przygotowawczym,
 • reprezentowanie klienta przed sądami powszechnymi wszystkich instancji,
 • sprawy z zakresu prawa wykroczeń,
 • sprawy z zakresu prawa wykonawczego,
 • sporządzanie prywatnego Aktu Oskarżania.

Sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

 • reprezentowanie pracowników w sprawach z zakresu prawa pracy,
 • reprezentowanie pracodawców w sprawach z zakresu prawa pracy,
 • sporządzanie opinii z zakresu prawa pracy,
 • doradztwo z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych ,
 • prowadzenie negocjacji ,
 • sporządzanie regulaminów pracy, statutów oraz innych aktów prawa pracy,
 • odszkodowania w związku z nieuzasadnionym lub niezgodnym z prawem rozwiązaniem stosunku pracy.

Prawo rodzinne i opiekuńcze

 • prowadzenie spraw rozwodowych ,
 • prowadzenie spraw o separacje,
 • ustalenie istnienia i nieistnienia małżeństwa,
 • unieważnienie małżeństwa,
 • postępowania majątkowe małżonków,
 • podział majątku wspólnego,
 • sprawy alimentacyjne,
 • sprawowanie władzy rodzicielskiej,
 • pochodzenie dziecka.

Sprawy z zakresu prawa administracyjnego

 • reprezentowanie klienta w postępowaniu administracyjnym przez Sądami Administracyjnymi oraz organami administracji publicznej,
 • doradztwo z zakresu prawa budowlanego,
 • pomoc przy uzyskaniu koncesji i zezwolenia.

Prawo spadkowe

 • reprezentowania klienta w sprawach związanych z nabyciem praw do spadku,
 • prowadzenie spraw o dział spadku,
 • uzyskanie zachowku.

Sprawy z zakresu obrotu nieruchomościami

 • doradztwo prawne w zakresie zbywania i nabywania nieruchomości,
 • opracowywanie umów najmu i dzierżawy,
 • odzyskiwanie nieruchomości na rzecz byłych właścicieli,
 • służebność,
 • zabezpieczenia nieruchomości ,
 • postępowanie wieczystoksięgowe.

Windykacja należności

 • prowadzenie windykacji wszelkich świadczeń.

Wynagrodzenie

wynagrodzenie adwokata wejherowo
Zasady wynagradzania ustalone są w indywidualnej umowie zawartej z klientem. Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od rodzaju sprawy, jej zawiłości oraz koniecznego nakładu pracy. Wychodząc do potrzeb i możliwości klienta, możemy zaproponować różne warianty rozliczeń, z których podstawowe to:

 • wynagrodzenie ryczałtowe
 • rozliczenie w oparciu o stawkę godzinową
 • połączenie ryczałtu wraz ze stawką godzinową

Jesteśmy otwarci na wszelkie inne rozwiązania z zakresu wynagrodzenia.

Kontakt

Adres

Siedziba:

KANCELARIA ADWOKACKA
ul. Jana III Sobieskiego 227 lok. 25
84 – 200, Wejherowo

Filia:
ul. Jana z Kolna 4/5
81- 348, Gdynia

Adwokat Rafał Curzytek

Email:

Tel:

Fax:

Tel kom:

Mapa

Siedziba: Filia: