Kancelaria Adwokacka

Adwokat Rafał Curzytek

Kancelaria

Kancelaria Adwokacka Adwokata Rafała Curzytek ukierunkowana jest na obsługę osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych.

Służymy Państwu fachową i profesjonalną pomocą przy rozwiązywaniu problemów prawnych z zakresu poszczególnych dziedzin prawa. Szczegóły znajdą Państwo w zakładce "Zakres Usług". Wychodząc na przeciw Państwa potrzebom i oczekiwaniom, gwarantujemy najwyższy poziom świadczonej obsługi prawnej.

Kierujemy się zasadami zaufania, etyki oraz godności zawodu. Informacje powierzone nam są chronione tajemnicą adwokacką .

Kancelaria zlokalizowana jest w Wejherowie przy ulicy Jana III Sobieskiego 227/25 oraz w Gdyni przy ulicy Jana z Kolna 4/5

Zakres Usług

Prawo handlowe i prawo spółek handlowych

  • kompleksowa obsługa i doradztwo podmiotów gospodarczych,
  • tworzenie, przekształcanie i likwidacja spółek,
  • rejestracja spółek,
  • windykacja należności,
  • prowadzenie negocjacji,
  • postępowanie ugodowe,
  • przygotowywanie i opiniowanie wszelkich umów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Prawo cywilne

  • reprezentowanie interesów klienta przed sądami w postępowaniu cywilnym,
  • sporządzanie opinii cywilno-prawnych,
  • konsultacje o charakterze cywilno-prawnym,
  • sprawy z zakresu praw konsumenta,
  • sprawy odszkodowawcze,
  • windykacja należności,
  • sprawy egzekucyjne,
  • naruszenie dóbr osobistych,
  • prawo lokalowe,
  • obsługa spółdzielni mieszkaniowych.

Prawo karne i karno-skarbowe

  • występowanie w charakterze obrońcy w postępowaniu karnym oraz karno–skarbowym,
  • reprezentowanie interesów osób pokrzywdzonych we wszelkiego rodzaju postępowaniach karnych,
  • sporządzanie opinii prawno-karnych,
  • konsultacje o charakterze prawno-karnym,
  • udział w postępowaniu przygotowawczym,
  • reprezentowanie klienta przed sądami powszechnymi wszystkich instancji,
  • sprawy z zakresu prawa wykroczeń,
  • sprawy z zakresu prawa wykonawczego,
  • sporządzanie prywatnego Aktu Oskarżania.

Sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

  • reprezentowanie pracowników w sprawach z zakresu prawa pracy,
  • reprezentowanie pracodawców w sprawach z zakresu prawa pracy,
  • sporządzanie opinii z zakresu prawa pracy,
  • doradztwo z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych ,
  • prowadzenie negocjacji ,
  • sporządzanie regulaminów pracy, statutów oraz innych aktów prawa pracy,
  • odszkodowania w związku z nieuzasadnionym lub niezgodnym z prawem rozwiązaniem stosunku pracy.

Prawo rodzinne i opiekuńcze

  • prowadzenie spraw rozwodowych ,
  • prowadzenie spraw o separacje,
  • ustalenie istnienia i nieistnienia małżeństwa,
  • unieważnienie małżeństwa,
  • postępowania majątkowe małżonków,
  • podział majątku wspólnego,
  • sprawy alimentacyjne,
  • sprawowanie władzy rodzicielskiej,
  • pochodzenie dziecka.

Sprawy z zakresu prawa administracyjnego

  • reprezentowanie klienta w postępowaniu administracyjnym przez Sądami Administracyjnymi oraz organami administracji publicznej,
  • doradztwo z zakresu prawa budowlanego,
  • pomoc przy uzyskaniu koncesji i zezwolenia.

Prawo spadkowe

  • reprezentowania klienta w sprawach związanych z nabyciem praw do spadku,
  • prowadzenie spraw o dział spadku,
  • uzyskanie zachowku.

Sprawy z zakresu obrotu nieruchomościami

  • doradztwo prawne w zakresie zbywania i nabywania nieruchomości,
  • opracowywanie umów najmu i dzierżawy,
  • odzyskiwanie nieruchomości na rzecz byłych właścicieli,
  • służebność,
  • zabezpieczenia nieruchomości ,
  • postępowanie wieczystoksięgowe.

Windykacja należności

  • prowadzenie windykacji wszelkich świadczeń.

Wynagrodzenie

wynagrodzenie adwokata wejherowo
Zasady wynagradzania ustalone są w indywidualnej umowie zawartej z klientem. Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od rodzaju sprawy, jej zawiłości oraz koniecznego nakładu pracy. Wychodząc do potrzeb i możliwości klienta, możemy zaproponować różne warianty rozliczeń, z których podstawowe to:

  • wynagrodzenie ryczałtowe
  • rozliczenie w oparciu o stawkę godzinową
  • połączenie ryczałtu wraz ze stawką godzinową

Jesteśmy otwarci na wszelkie inne rozwiązania z zakresu wynagrodzenia.

Kontakt

Adres

Siedziba:

KANCELARIA ADWOKACKA
ul. Jana III Sobieskiego 227 lok. 25
84 – 200, Wejherowo

Filia:
ul. Jana z Kolna 4/5
81- 348, Gdynia

Adwokat Rafał Curzytek

Email:

Tel:

Fax:

Tel kom:

Mapa

Siedziba: Filia: